Od projektu ku kolaudácii

Plánujeme, projektujeme a staviame od roku 1992

O nás

Stavebná spoločnosť STROJSTAV, spol. s r.o. vznikla 10. novembra 1992. Počas tohto obdobia nám dôveru prejavilo viac ako 450 objednávateľov.

Od roku 2004 máme implementovaný systém manažérstva kvality podľa normy ISO 9001 na vykonávanie inžinierskych, pozemných a vodohospodárskych stavieb. Pre snahu neustáleho zlepšovania našich služieb sme v roku 2010 sme zaviedli systém environmentálneho manažérstva podľa normy EN ISO 14001 a zároveň systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa normy OHSAS 45001. Naša spoločnosť, deklaruje úspešným zvládnutím procesu recertifikácie, ich dodržiavanie a platnosť od termínov ich vydania bez prerušenia.

STROJSTAV

Pozemné stavby

 • výstavba a rekonštrukcia bytových domov, administratívnych objektov, rodinných domov tradičnými alebo progresívnymi metódami
 • budovanie ubytovacích, reštauračných a občianskych stavieb s komplexnou dodávkou technologických zariadení
 • realizácia rozvodných sietí zdravotechniky, vykurovania, elektroinštalácie
 • oprava a rekonštrukcia stavieb
 • dodávka priemyselných hál podľa projektov zákazníka vrátane technologického vybavenia
 • realizácia doplnkových objektov priemyselných areálov ako sú umývacie rampy a rošty, skladovacie plochy s vibrovaným betónovým krytom a pod.
  zhotovovanie oceľových konštrukcií stavieb, prípadne doplnkových konštrukcií

STROJSTAV

Inžinierske stavby

 • dodávka hlavných vodovodných radov, vodojemov, rozvodných vodovodných sietí, budovanie záchytov prameňov aj v náročnom horskom prostredí
 • realizácia kanalizačných zberačov vrátane komplexnej dodávky čistiarní odpadových vôd, zberných kanalizačných sieti
 • realizácia a rekonštrukcia železničných tratí
 • dodávka cestných komunikácií s betónovým, asfaltovým alebo dláždeným povrchom, parkovacie, odstavné a ostatné spevnené plochy
 • betónové vystužené aj nevystužené kryty zabezpečené použitím vibračných líšt
 • opravy a rekonštrukcie mostových objektov
 • špeciálne zakladanie

STROJSTAV

Zatepľovanie budov

 • zatepľovanie bytových domov a ich kompletná obnova
 • zatepľovanie obvodového plášťa / fasády
 • zateplenie a rekonštrukcia strechy
 • odstránenie systémových porúch bytového domu
 • komplexná rekonštrukcia lodžií a balkónov
 • výmena okien a dverí
 • oprava a výmena výťahov
 • energetická certifikácia
 • poradenstvo s financovaním diela – ŠFRB, komerčné zdroje

Certifikáty

Referencie